Όροι Χρήσης

Γενικά

 

Σκοπός της ιστοσελίδας taxidologio.gr είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με αξιοθέατα, προορισμούς και ταξίδια στους χρήστες, αναγνώστες και επισκέπτες της. Τα σχόλια και οι αξιολογήσεις των χρηστών συντελούν στη βελτιστοποίηση της συνολικής πληροφορίας που παρέχεται για κάθε αξιοθέατο ή προορισμό. Καλείστε να διαβάσετε τους παρακάτω όρους χρήσης καθώς η χρήση της ιστοσελίδας taxidologio.gr προϋποθέτει από την πλευρά σας την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.


 

Εφόσον προβείτε σε χρήση της ιστοσελίδας taxidologio.gr τεκμαίρεται η συναίνεσή σας κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική μας στην ενότητα «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».


 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που παρατίθενται καθώς και οποιαδήποτε εθνική, κοινοτική ή διεθνής νομοθεσία η οποία αφορά ή σχετίζεται με το Διαδίκτυο δεσμεύουν άπαντες τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας taxidologio.gr. Η ιστοσελίδα taxidologio.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν από την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η ιστοσελίδα taxidologio.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες για αξιοθέατα και προορισμούς. Παρά ταύτα δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της ιστοσελίδας, σχετική με την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου της. Επιπλέον, η ιστοσελίδα taxidologio.gr δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών ή στοιχείων που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της από συγγραφείς, χρήστες και επισκέπτες δε θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Το περιεχόμενο, τα σχόλια και οι προσωπικές αξιολογήσεις που αναρτά ο κάθε χρήστης παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ολόκληρο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, ή μεταφέρει.

Στους χρήστες απαγορεύεται η αναπαραγωγή των άρθρων, μερική ή ολική, χωρίς την αναφορά της πηγής. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση φωτογραφιών ή άρθρων χωρίς την αναφορά της πηγής. Σχόλια που περιλαμβάνουν υβριστικές εκφράσεις και προσωπικές επιθέσεις απαγορεύονται και διαγράφονται πάραυτα χωρίς προειδοποίηση.

Οι επισκέπτες, αναγνώστες και χρήστες του taxidologio.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της ιστοσελίδας του συνόλου του περιεχομένου, των σχολίων και των αξιολογήσεων ανά πάσα στιγμή.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε επισκέπτη, αναγνώστη και χρήστη γίνεται με δική του ευθύνη αποκλειστικά. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που δημοσιεύουν για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους. Οι απόψεις, τα σχόλια και οι αξιολογήσεις των χρηστών είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν την άποψη της ιστοσελίδας.

Οι ιδιοκτήτες του taxidologio.gr δεν ευθύνονται για την ορθότητα και την εγκυρότητα των σχολίων και των πληροφοριών που αναρτούν οι χρήστες. Η φιλοξενία δε αυτών από το taxidologio.gr σε καμία περίπτωση δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου τους από τους ιδιοκτήτες του taxidologio.gr.

Η ιστοσελίδα taxidologio.gr επιτρέπει την πρακτική της παραπομπής μέσω συνδέσμων (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, η ιστοσελίδα taxidologio.gr δεν εγγυάται και επομένως δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη. Έτσι ο επισκέπτης, χρήστης ή αναγνώστης του taxidologio.gr αποδέχεται και συμφωνεί ρητά ότι η ιστοσελίδα taxidologio.gr δεν ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για τυχόν ζημία που προκύπτει με τη χρήση των ιστοσελίδων που παραπέμπουν οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που δημοσιεύονται από τους λοιπούς χρήστες του taxidologio.gr.

Πρόσβαση και δεδομένα εγγραφής

Όταν ο χρήστης επιθυμεί να ανεβάσει περιεχόμενο, σχόλιο ή αξιολόγηση, καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής επιλέγοντας όνομα χρήστη (username) και την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)


 

Τα Δεδομένα εγγραφής υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες ή τους επισκέπτες της ιστοσελίδας taxidologio.gr.


 

Η ιστοσελίδα taxidologio.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για αποστολή ανακοινώσεων (newsletter) προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη. Εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το www.taxidologio.gr (φόρμα επικοινωνίας).


 

Η ιστοσελίδα taxidologio.gr δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης, δε μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά και υπό την αίτηση αρμόδιων αρχών..


 

Επιπρόσθετα, η ιστοσελίδα taxidologio.gr λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα εγγραφής/προσωπικά δεδομένα, θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.


 

Τέλος, η ιστοσελίδα taxidologio.gr δεσμεύεται ότι διατηρεί ασφαλή τα δεδομένα εγγραφής/προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα για την αποφυγή τυχόν μη εγκεκριμένης πρόσβασης ή διαρροή πληροφοριών, έχουμε λάβει σχετικά μέτρα και εγκαταστήσει διαδικασίες για την προστασία όλων των δεδομένων που συλλέγουμε.


 


 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδα taxidologio.gr γνωρίζει και συμφωνεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας εκτός από τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των χρηστών προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.


 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο κανένας δε δικαιούται να αντιγράψει, αναπαραγάγει, ή με κάθε τρόπο αποκομίσει εμπορικό όφελος από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας taxidologio.gr, χωρίς την απόδοση της πηγής με ενεργό σύνδεσμο (link) που θα οδηγεί το αντίστοιχο κείμενο της ιστοσελίδας taxidologio.gr.


 


 

Περιορισμός της ευθύνης


 

Η ιστοσελίδα taxidologio.gr δεν εγγυάται για την ορθότητα ή ακρίβεια των στοιχείων, πληροφοριών και φωτογραφιών που συμπεριλαμβάνει. Τονίζεται ότι η ιστοσελίδα taxidologio.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία, που ενδεχομένως προκλήθηκε ή προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας. Ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απαλλαγή οποιασδήποτε ευθύνης της ιστοσελίδας taxidologio.gr.


 

Η ιστοσελίδα taxidologio.gr δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο τα σχόλια, τις αξιολογήσεις, αλλά ούτε και για οποιοδήποτε σφάλμα, συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Σημειώνεται ότι κανένας από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας taxidologio.gr δε θίγει τα νομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των καταναλωτών.

Υποχρεώσεις των χρηστών

Οι χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας taxidologio.gr έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τις ιστοσελίδας, κατά τρόπο σύμφωνο παρόντες όρους. Οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τη μετάδοση πληροφοριών από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Οι χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας taxidologio.gr, οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Εάν οι χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας taxidologio.gr πράξουν αντίθετα με τους παρόντες όρους, υποχρεούνται να αποζημιώσουν την ιστοσελίδα taxidologio.gr, για την οποιαδήποτε ζημία.

Απαγορεύεται σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας taxidologio.gr, η αποστολή/ μεταφορά/ διακίνηση υλικού που θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απόρρητου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας taxidologio.gr με τους όρους χρήσης, η ιστοσελίδα taxidologio.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί σε απαγόρευση της πρόσβασης τους σε όλες ή σε τμήμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε διαγραφή σχολίων και κειμένων.

Επισημαίνεται δε ότι στην περίπτωση που η ιστοσελίδα taxidologio.gr εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, εξαιτίας παράβασης των όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη, ο χρήστης θα οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στην ιστοσελίδα taxidologio.gr.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση δε θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας taxidologio.gr, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.