Ανατολική Ευρώπη > Σαντάνσκι > Βασιλική του Επισκόπου

Βασιλική του Επισκόπου Σαντάνσκι

Bishop’s Basilica

photo:FB artbulgaria.eu
Σαντάνσκι - Βασιλική του Επισκόπου01a