Ελλάδα > Κόρινθος > Κάστρο Πεντεσκούφι

Κάστρο Πεντεσκούφι Κόρινθος

Το κάστρο Πεντεσκούφι, ή αλλιώς Καστέλλι Πεντεσκούφι χτίστηκε από τους Φράγκους το 1205 ακριβώς απέναντι από τον Ακροκόρινθο. Ο τελευταίος βυζαντινός άρχοντας Λέων Σγουρός κρατούσε τον Ακροκόρινθο και οι Φράγκοι, όταν θέλησαν να τον νικήσουν έχτισαν το κάστρο Πεντεσκούφι, έτσι ώστε να πιέσουν και να ανακόψουν τον ανεφοδιασμό του Ακροκορίνθου. Αρχικά δεν πολιόρκησαν τον Ακροκόρινθο με πολύ πίεση και ο ανεφοδιασμός συνεχιζόταν, κάνοντας την αντίσταση του Λέοντα Σγουρού αποτελεσματική, αλλά το 1208 η σκληρή πολιορκία των Φράγκων οδήγησε το Σγουρό σε απόγνωση και τελικά σε αυτοκτονία. Λόγω έλλειψης εφοδίων οι πολιορκημένοι παραδόθηκαν το 1209, χρονιά που ουσιαστικά ξεκίνησε η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα. Από πολλούς θεωρείται ότι είναι το κάστρο "Μουντ Εσκουβέ" αλλά υπάρχει η θεωρία ότι το "Μουντ Εσκουβέ" μπορεί να είναι το κάστρο στα Αθίκια.

Αφήστε στο σχολιό σας