Μενεμένη Σμύρνη

Menemen

Η Μενεμένη είναι μία πόλη της επαρχίας της Σμύρνης, στο κέντρο μίας εύφορης πεδιάδας, που τη διασχίζει ο ποταμός Έρμος (Gediz). Αρχαιολογικά ευρήματα έχουν αποδείξει την ύπαρξη οικισμού του 1000 π.Χ. σε τοποθεσία κοντά στο ποτάμι. Στην περιοχή ιδρύθηκε πόλη από Έλληνες αποίκους, ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό την κυριαρχία του Φρυγικού Βασιλείου, έπειτα καταλήφθηκε από τους Λυδού και μετά από τον Πέρση βασιλιά Κύρο. Η περσική κυριαρχία διήρκησε μέχρι την κατάλυση της περσικής αυτοκρατορίας από τους Μακεδόνες, ενώ μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.Χ., η πόλη περιλήφθηκε στο Βασίλειο της Περγάμου. Το 64 μ.Χ. έγινε μέρος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και το 395 μ.Χ. πέρασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Με την έναρξη της τουρκικής αυτοκρατορίας η Μενεμένη έγινε μέρος της αυτοκρατορίας των Σελτζούκων, μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071 μ.Χ. και η κυριαρχία τους διήρκεσε μέχρι τις αρχές του 14ου αιώνα, όπου καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς επί βασιλείας του Βαγιαζήτ Α’. Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα η Μενεμένη αποτέλεσε σημαντικό κέντρο κλωστοϋφαντουργίας, ευνοούμενη από τις καλλιέργειες βαμβακιού στην περιοχή, αλλά και από την τοποθεσία της, που ευνοούσε το εμπόριο. Υπάρχουν διάφορες ιστορικές θεωρίες σχετικά με την προέλευση του ονόματος της πόλης, επικρατέστερη είναι αυτή που υποστηρίζει ότι προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη “μενέμενος” που σήμαινε πλημμύρα ή υπερχείλιση, λόγω των συχνών πλημμυρών του Έρμου ποταμού. Αξίζει να επισκεφθείτε τον προϊστορικό οικισμό της Λάρισας που βρίσκεται κοντά και το κλειστό παζάρι στο κέντρο της πόλης. Τέλος, μία ενδιαφέρουσα πληροφορία, είναι ότι το όνομα της πόλης (Menemen) είναι συνώνυμο με ένα τούρκικο φαγητό, που θυμίζει τη δική μας στραπατσάδα.

Αφήστε στο σχολιό σας