Ανατολική Ασία > Τόκιο > Έντο-Τόκιο Υπαίθριο Μουσείο Αρχιτεκτονικής

Έντο-Τόκιο Υπαίθριο Μουσείο Αρχιτεκτονικής Τόκιο

Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum