Σινικό Τείχος Πεκίνο

Great Wall of China

Το Σινικό Τείχος είναι η πασίγνωστη οχύρωση που οικοδομήθηκε στα βόρεια σύνορα της Κινεζικής Αυτοκρατορίας προκειμένου να προστατεύσει το εσωτερικό της χώρας από εισβολές και επιδρομές διάφορων νομαδικών φυλών. Οι πρώτες εργασίες κατασκευής τους χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ. όταν αυτοκράτορες της Δυναστείας Τσίν διαπίστωσαν την ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόλογου οχυρωματικού έργου στην περιοχή. Με το πέρασμα των αιώνων οι επόμενοι αυτοκράτορες επέκτειναν και βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό το έργο, όμως για τη σημερινή του μορφή σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η δυναστεία των Μίνγκ που από το τέλος του 14ου μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα τελειοποίησε ίσως το μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως υπολογίζεται το μήκος του ανέρχεται περίπου σε 8.851 χιλιόμετρα. Από αυτά τα 6.259 είναι πραγματικό τείχος, τα 359 χιλιόμετρα είναι τάφροι και τα 2.232 είναι άλλα φυσικά οχυρωματικά εμπόδια όπως βουνά ποτάμια και γκρεμοί. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ήταν τα εκάστωτε διαθέσιμα ανά περιοχή, όπως ασβεστόλιθος, γρανίτης ή πυρότουβλο. Σε ορισμένες περιοχές χτίζονταν δύο παράλληλα τείχη και το ενδιάμεσο τμήμα γεμίζονταν με αδρανή υλικά, αλλού τα υλικά ενώνονταν μεταξύ τους με ένα κολλώδες μείγμα ρυζιού και ασπραδιού αβγών και τέλος στις ερημικές περιοχές η ανέγερση του τείχους γινόταν με απορρίμματα που έμπαιναν ανάμεσα στον ξύλινο σκελετό. Η αμυντική του διάταξη συμπληρώνονταν από παρατηρητήρια, πύργους, αλλά και πύλες από τις οποίες οι υπερασπιστές τους μπορούσαν να διαφεύγουν ή να δέχονται ενισχύσεις από τα στρατόπεδα που υπήρχαν κατά μήκος του. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1938 έχει δημιουργηθεί ένας ενδιαφέρον αστικός μύθος που προέκυψε από την δημοσίευση ενός βιβλίου του Χάμιλτον Ριτσαρντ και υποστήριζε ότι το Σινικό Τείχος είναι το μοναδικό ανθρώπινο κατασκεύασμα που είναι ορατό από το διάστημα. Σήμερα η πρακτική έρευνα αυτού του ισχυρισμού μπορεί να έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εφικτό αλλά σε κάθε περίπτωση το στοιχείο αυτό πιστοποιεί τις πραγματικά τεράστιες διαστάσεις του έργου. Στην περίπτωση λοιπόν που βρεθείτε στο Πεκίνο θα σας προτείναμε την πραγματοποίηση μίας ημερήσιας εκδρομής σε αυτό το μνημείο της ανθρώπινης ιστορίας.

Αφήστε στο σχολιό σας