Ανατολική Ευρώπη > Σαντάνσκι > Αρχοντικό του Κορδόπουλου στο Μελένικο

Αρχοντικό του Κορδόπουλου στο Μελένικο Σαντάνσκι

Kordopulos House - Melnik