Νότια Ευρώπη > Λιουμπλιάνα > Κάστρο της Λιουμπλιάνα

Κάστρο της Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα

Ljubljana Castle

photo:Lorenzo Leonardo Magnis / CC BY-ND 2.0
Λιουμπλιάνα - Κάστρο της Λιουμπλιάνα6aa